Projektet ASF i Kronoberg

Under 2017 och 2018 satsar Region Kronoberg stort på det sociala företagandet i länet. Tillsammans med Coompanion och med stöd av Tillväxtverket arbetar projektet för att stärka de sociala företagen. Bland annat har projektet som mål att skapa en gemensam organisation för de sociala företagen och sprida kunskap om vilken nytta de sociala företagen gör för samhället.

Företrädare för Kronobergs sociala företag

 

Projektledare för satsningen är Daniel Westergren. Hans kontaktuppgifter är
daniel.westergren@kronoberg.se
Telefon: 0470-58 30 68