Om oss

Kooperation kommer från latinet och betyder ”arbeta tillsammans”.  Det är just samverkan som är grundstenen i ett kooperativ. Ett kooperativ kombinerar affärer med demokrati och socialt ansvarstagande.

Kooperativa värderingar

Kooperativa företag bygger på demokrati, jämställdhet, självförsörjning och personligt ansvar. Öppenhet, socialt ansvar och omsorg om andra är också viktigt för den som är delägare/medlem i ett kooperativt företag.

I dag finns det ingen kooperativ företagsform i Sverige. Ekonomisk förening är den vanligaste och mest använda formen.

Aktiebolag fungerar också bra att starta kooperativ verksamhet i när bolagsordningen anpassas till de kooperativa värderingarna om demokratiskt ägande och beslutsfattande.

Vi finns över hela landet

 25 regionalt ägda och styrda Coompanion verkar för hållbart, tillsammansägt företagande i hela landet. Här finns vi! 

Experter på samarbete

Få en effektiv start genom vår rådgivning, prata med oss! Läs mer om våra tjänster här!

Vi är ett kooperativ

Nära 1000 medlemsorganisationer, kooperativ, studieförbund och offentliga aktörer, verkar för fler och bättre kooperativ genom ett regionalt Coompanion.