Om kooperation

unnamed

Kooperativa företag är vinstdrivande företag som gör affärer som vilket företag som helst. Långsiktig lönsamhet är en förutsättning för all affärsverksamhet. I Sverige har de 100 största kooperativa företagen 80 000 anställda och omsätter 400 miljarder kronor. Kooperativ är ingen företagsform i sig, utan de flesta företag som drivs som kooperativ är ekonomiska föreningar.

I ett kooperativt företag kommer all vinst medlemmarna tillgodo. Det finns inga aktieägare eller externa investerare som ska ha utdelning.

Idag finns kooperativa företag i många branscher, allt från bank- och försäkringsbolag till dagligvaruhandel, bostadsföreningar och restauranger. Det är också ganska vanligt med kooperativ inom vård, skola och omsorg.

Blickar vi ut över världen ser vi att 300 av världens största kooperativa företag idag sysselsätter 250 miljoner människor. Tillsammans omsätter de 18.7 miljoner svenska kronor. De länder som har flest kooperativ är Frankrike, Finland, Holland och Nya Zeeland.

Ekonomiska föreningar har länge ökat snabbare i antal än andra företagsformer i Sverige. I kooperativa företag finns en tydlig idé om hållbarhet och rättvisa. Inom konsumentkooperationen kan till exempel den enskilde individen vara både medlem, ägare och kund. Dagens konsumenter vill i allt högre grad vill vara med och påverka företagens inriktning och agerande. Kooperativa företag kan erbjuda allt detta.

(Källa: Svensk Kooperation)

Kooperativa värderingar
Kooperativa företag bygger på värderingarna självförsörjning, personligt ansvar, demokrati, jämlikhet, rättvisa och solidaritet. Etiska värden som hederlighet, öppenhet, socialt ansvar och omsorg om andra är också viktigt att tro på för den som är delägare/medlem i ett kooperativt företag.

De kooperativa principerna hittar du här:

Korta fakta

  • Ekonomisk förening har länge ökat snabbare i antal än andra företagsformer. År 2012 var ett rekordår, nyregistreringen av ekonomiska föreningar ökade då med 21 procent jämfört med 2011.
  • Kooperativ har hög överlevnadsförmåga. Av de ekonomiska föreningar som startade 2001 var 46 procent fortfarande verksamma tio år senare. Och 86 procent av de som startades 2009 var aktiva även efter två år.
  • Nya kooperativa företag bildas framför allt i kultur-, nöjes- och kommunikationsbranschen. Men även inom vård, skola och omsorg startas många kooperativ.
  • Kooperativtätheten är störst på glesbygden och i kommuner som satsar på turism- och besöksnäringen. Men under de senaste tio åren har flest kooperativa företag startats i Göteborgsområdet och i Stockholm.
  • Många kooperativ klarar målet om jämställdhet i företagsstyrelser, alltså att det i styrelsen ska finnas minst 40 procent av vardera kön.