Bli medlem i Coompanion

Bli medlem i Coompanion Kronoberg och få vår Business Box på köpet (värde 500 kr). Som medlem får ni ta del av våra nätverk samt rabatt på våra utbildningar och processledningar. Tillsammans verkar vi för fler och bättre kooperativ.

Ansök nu!

För att bli medlem fyller ni i medlemsansökan.

Efter ansökan beslutar Coompanions styrelse om medlemmen antas och därefter får ni en faktura på insatsen, 1000 kr. Insatsen betalas alltså endast en gång.