27 januari 2020

15 april – Workshop i bokföring

Välkommen till en workshop om ansvar kring bokföring. Workshopen ger dig som entreprenör nyttig information om lagar och regler kring ekonomi- och skatteområdet. Workshopsledare Patrik Åsander från Crowe Tönnerviks revision AB. 

Datum: 15 april

Tid: 16.00 – 18.00

Plats: Fortnox AB, Bollgatan 3b Växjö.

Föreläsare: Patrik Åsander, auktoriserad revisor – Crowe Tönnervis revision AB

Anmäl dig här! 

Workshopen är kostnadsfri och vi bjuder på fika! Antalet platser är begränsat. Om du inte dyker upp utan avanmälan senast en vecka före workshopen debiterar vi dig 200 kr.

Välkommen!

En insats finansierad av Region Kronoberg 

Dela