10 augusti 2018

Projekt – SÖKA. Projektet är under slutrapportering

Ett av Coompanions uppdrag är att stärka den sociala ekonomin. Under 2018-2020 gör vi detta operativt i ett projekt kallat SÖKA, som helt finansieras av Arbetsförmedlingen i Växjö. SÖKA syftar till ökad samverkan och kunskap mellan Arbetsförmedlingen och de arbetsintegrerande sociala företagen i länet. Projektledare är Amjad Abohamad och honom når du enligt kontaktformuläret.

Dela