10 augusti 2018

STEP TWO

Step Two är ett tillväxtprojekt för entreprenörer med utländsk bakgrund. Projektet finansieras av EU, Tillväxtverket, Region Kronoberg, Växjö Kommun och med konsultstöd från Almi och Coompanion.

Ett 30-tal entreprenörer är med i projektet för att tillsammans utveckla sina affärsidéer och företag.

 

Dela