10 augusti 2018

STEP TWO – Avslut och rapportering

Step Two har varit ett tre år lång tillväxtprojekt för entreprenörer med utländsk bakgrund. Projektet har finansierats av EU, Tillväxtverket, Region Kronoberg, Växjö Kommun och med konsultstöd från Almi och Coompanion.

Ett 40-tal entreprenörer har varit med i projektet för att tillsammans utveckla sina affärsidéer och företag.

Slutrapporteringen av projektet är i full gång och redovisas inom kort på denna sida.

 

Dela